ทางวัดโกรกกรากได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับพระศาสนา และกิจกรรมช่วยเหลือสังคมอาทิเช่น

 1. วันมาฆบูชา  วันวิสาขบูชา วันอัคนีบูชา  วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ทางวัดได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร ฟังเทศน์ ถืออุโบสถศีล และเวียนเทียน (วันเข้าพรรษาไม่มีการเวียนเทียน)
 2. วันออกพรรษา ทางวัดได้จัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร ฟังเทศน์
 3. วันพระขึ้น 15 ค่ำ และแรม 15 ค่ำ ทางวัดได้จัดให้มีการทำบุญ ฟังเทศน์ และถืออุโบสถศีล
 4. วันประเพณีสงกรานต์ ทางวัดจัดให้มีการสรงน้ำพระ และในวันที่ 14 เม.ย.จะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมของอัฐิที่ทางญาติโยมนำมีทำพิธีบังสุกุล ส่วนในวันที่ 15 เม.ย. จัดให้มีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหาร ฟังเทศน์ ถืออุโบสถศีลและบังสุกุลอัฐิของบรรดาญาติโยมที่ล่วงลับไปแล้ว
 5. ช่วงก่อนเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี ทางวัดได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับผู้มาร่วมอุปสมบท
 6. ช่วงระหว่างก่อนออกพรรษาของทุกปี ทางวัดได้จัดให้มีการเทศน์มหาชาติ โดยมีการจัดทำโครงการพระนักเทศน์เพื่อฝึกพระที่บวชใหม่ให้หัดเทศน์ เพื่อที่จะได้เป็นพระนักเทศน์เผยแผ่พระศาสนาต่อไป
 7. ทางวัดได้จัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากไร้ ให้แก่โรงเรียนในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร
 8. ทางวัดได้จัดอุปกรณ์ไฟฟ้าประดับ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมน้ำมันดีเซล ติดประดับและปั่นไฟถวายให้กับวัดต่าง ๆ ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร
 9. ทุกวันที่ ๗ เดือนกันยายน ของทุกปีทางวัดได้จัดงานครบรอบวันมรณภาพของพระครูธรรมสาคร (หลวงปู่กรับ) เป็นประจำทุกปี โดยมีประชาชนนำของไหว้มานมัสการหลวงปู่กรับเป็นจำนวนมาก
 10. ทุกวันขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือนยี่ จนถึงวันแรม ๕ ค่ำ เดือนยี่ ทางวัดได้จัดให้มีงานเทศกาล ปิดทองประจำปี หลวงพ่อปู่ – หลวงปู่กรับ เป็นประจำทุกปี
 11. ทางวัดได้จัดพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อให้ประชาชนได้นำสินค้าพื้นบ้านมาจัดขายเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มพูนรายได้ให้แก่ชุมชน โดยจัดให้มี ตลาดนัดนานาชาติ (คลิกไปที่ http://www.siamensis.org/board/10708.html-167k
 12.  ทุกวันพุธและวันเสาร์ หากมีประชาชนสนใจที่จะนำสินค้าไปจำหน่ายโปรดติดต่อกับทางวัดได้โดยตรง

 

 


วัดโกรกกราก  ตั้งอยู่เลขที่  188  ถนนธรรมคุณากร  ตำบลโกรกกราก 
อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัด มหานิกาย

0 3441 1400 , 08 9412 4533,087 0318868