Language : Thai , Engหลวงพ่อปู่กรับ
ประวัติพระครูธรรมสาคร (กรับ ญาณวฑฺฒโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก และเจ้าคณะตำบลมหาชัย เขต ๒ นามเดิม กรับ นามสกุล เจริญสุข เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๖ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง จุลศักราช ๑๒๕๕ ในรัชกาลที่ ๕ ที่บ้านบางปิ้ง ตำบลนาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เป็นบุตรนายไข่ นางxml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />ลอย ไข่ม่วง มีพี่น้องต่างมารดา ๒ คน ร่วมมารดาเดียวกัน ๑๑ คนโดยได้บรรพชาอุปสมบทที่ ณ พัทธสีมาวัดราษฎร์รังสรรค์ ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เมื่อ ๑๒ มี.ค.๒๔๕๖ ได้รับฉายาว่า ญาณฒวฑฺฒโน โดยมี พระครูสมุทรคุณากร วัดตึกมหาชยาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการโต วัดโกรกกราก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการชิด วัดราษฎร์รังสรรค์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ครั้นอุปสมบทแล้วได้จำพรรษาศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัยอยู่ที่วัดราษฎร์รังสรรค์จนมีความสามารถพอที่จะรักษาตัวได้จึงย้ายมาจำพรรษาอยู่ที่วัดโกรกกราก ต่อมาในปี พ.ศ.๒๔๖๓ ได้รับการแต่งตั้งจากทางคณะสงฆ์ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก เมื่อดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้วได้ทำการพัฒนาวัดให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและในปี พ.ศ.๒๔๘๕ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลมหาชัย เขต ๒ และในปี พ.ศ.๒๕๑๓ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์ เป็นพระครูชั้นเอกในราชทินนาม พระครูธรรมสาคร หลวงปู่กรับ เป็นพระที่ทรงวิทยาคมสูง จนมีผู้กล่าวขวัญกันว่า “ถ้ามีเหรียญหลวงปู่กรับแขวนคอแล้ว จะแคล้วคลาดจากภยันอันตรายทั้งปวง ถึงจะตกระกำลำบากอยู่ที่ใด ก็จะได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย”  ท่านประกอบคุณงามความดีและประพฤติพรตพรหมจรรย์มั่งคงตลอดมา ตั้งแต่ได้รับบรรพชาอุปสมบท จนถึงกาลอวสานแห่งชีวิต เมื่อวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๑๗
ประวัติพระครูสาครกิตติคุณ (กมล คุณธมฺโม)อดีตเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร ชื่อเดิม กมล นามสกุลม่วงไข่ เกิดที่บ้านบางปิ้ง ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร เมื่อ ๔ ธ.ค.๒๔๖๕ ตรงกับวันจันทร์ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๑ ปีจอ บิดาชื่อ นายตุ้ม มารดาชื่อ นางปุ้ย มีพี่น้องร่วมมารดา ๓ คน และพี่น้องต่างมารดาอีก ๕ คน อุปสมบทเมื่อ วันที่ ๑ ก.ค.๒๔๘๕ ที่พัทธสีมาวัดโกรกกราก โดยมี พระครูมหาชัยบริรักษ์ วัดเจษฎาราม เป็นพระอุปัชฌาย์ พระครูชด จนฺทสโร วัดราษฎร์รังสรรค์ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการกรับ ญาณวฑฺฒโน วัดโกรกกราก เป็นพระอนุสาวนาจารย์ โดยได้รับฉายาว่า คุณธมฺโม และเมื่อ ๒๓ มี.ค.๒๕๑๘ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดโกรกกรากและเจ้าคณะตำบลโกรกกราก พ.ศ.๒๕๓๑ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์ เป็นพระครูชั้นเอกในราชทินนาม พระครูสาครกิตติคุณ และ พ.ศ.๒๕๓๘ ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสาคร เมื่อวันอังคารที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.พระครูสาครกิตติคุณได้มรณภาพด้วยโรคมะเร็งที่กุฎิของท่าน ณ วัดโกรกกราก

 

พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ  
เจ้าคณะตำบลโกรกกราก 
ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโกรกกรากองค์ปัจจุบัน
ประวัติพระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ (พระมหาสัมฤทธิ์ วิสุทฺธสีโล) เจ้าคณะตำบลโกรกกราก และเจ้าอาวาสวัดโกรกกรากองค์ปัจจุบัน ชื่อเดิม   สัมฤทธิ์   นามสกุล   เดชเกตุ   เกิดวันจันทร์ที่ ๑    เดือนกุมภาพันธ์    พ.ศ. ๒๕๐๓     บิดาชื่อ นายพร    มารดาชื่อ   นางฉะอ้อน     บ้านเลขที่   ๘๓   หมู่ที่ ๑      ตำบลดอนไก่ดี    อำเภอกระทุ่มแบน    จังหวัดสมุทรสาครอุปสมบทเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓       ณ พัทธสีมาวัดโกรกกราก   พระครูสาครกิตติคุณ     วัดโกรกกราก   เป็นพระอุปัชฌาย์     พระครูสุวัฒน์สาครกิจ วัดสามัคคีศรัทธาราม   พระกรรมวาจาจารย์
พระพงษ์ศักดิ์   โชคิปาโล วัดโกรกกราก เป็นพระอนุสาวนาจารย์  ได้รับฉายาว่า “วิสุทฺธสีโล” วิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก เปรียญธรรม   ๓   ประโยค                 พ.ศ. ๒๕๔๔เป็นเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก..๒๕๔๕   เป็นเจ้าคณะตำบลโกรกกราก พ.ศ.๒๕๔๖เป็นพระอุปัชาย์และพ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นโท ในราชทินนาม พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ ช่วงตั้งแต่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสมาได้ทำการปรับปรุงพัฒนาวัดเนื่องจากวัดติดกับแม่น้ำท่าจีน ทำให้เวลาน้ำทะเลหนุนจะท่วมพื้นที่ภายในวัดและบริเวณรอบด้าน พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณได้ทำการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมวัดและบูรณะปฎิสังขรณ์ศาลา กุฏิที่ชำรุดทรุดโทรม เมื่อปี พ..๒๕๔๙ทางวัดได้จัดซื้อที่ดิน ขยายอาณาเขตของวัดออกไปอีก     ๑๐ไร่   เป็นเงิน ๒๐ ล้านบาท และถมดินไปประมาณ ๕ ล้านบาท ซึ่งรายได้จากการซื้อที่ ทางวัดโกรกกราก ได้นำเงินจากการจำหน่ายวัตถุมงคล สมเด็จหลวงพ่อปู่ รุ่นสำฤทธิ์ผล ๑ ซึ่งจัดสร้างเป็นรุ่นแรกของเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน   
                และในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ทางเจ้าอาวาสได้ออกวัตถุมงคล สมเด็จหลวงพ่อปู่ และ หลวงปู่กรับ รุ่น สัมฤทธิ์ผล ๒   ทรงกรม ขนาด ๕ เซนติเมตร และ ๓.๒ เซนติเมตร เนื้อทองคำ   เนื้อเงิน เนื้อทองแดง เนื้อผง โดยทำพิธีมหาพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ สำหรับรายได้จากการให้บูชาพระ และ การจัดงานประจำปีในครั้งนี้ท่านเจ้าอาวาสจะได้นำไป สมทบทุนก่อสร้างเมรุแห่งใหม่แทนของเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมมากโดยใช้งบประมาณ ๑๒ ล้านบาท ขณะนี้ได้ก่อสร้างไปประมาณ ๗๐ เปอร์เซ็น พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นลานวัดโกรกกรากให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนที่มาจัดงานพิธีในวัด

  รายนามเจ้าอาวาสผู้ปกครองวัดนี้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน คือ
๑.      พระอธิการแดง
๒.      พระอธิการสิน
๓.      พระอธิการเปรม
๔.      พระอธิการโต  จนฺทสโร
๕.      พระครูธรรมสาคร  (กรับ  ญาณวฑฺฒโน)
๖.      พระครูสาครกิตติคุณ (กมล  คุณธมฺโม)
๗.      พระครูสังฆกิจจาภิรักษ์
๘.      พระอธิการเหล็ง  เขมจิตฺโต
๙.      พระครูวิสุทธิ์สิทธิคุณ
  เจ้าคณะตำบลโกรกกราก     ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดโกรกกรากองค์ปัจจุบัน        ซึ่งเป็น  พระนักปฏิบัติ และ พระนักพัฒนา  ได้ดำเนินการปกครองและพัฒนาวัดให้มีความเจริญรุดหน้าไปกว่าเดิมมาก
                     เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ ทางวัดได้จัดซื้อที่ดิน  ขยายอาณาเขตของวัดออกไปอีก     ๑๐ไร่   เป็นเงิน  ๒๐  ล้านบาท  และถมดินไปประมาณ  ๕  ล้านบาท  ซึ่งรายได้จากการซื้อที่  ทางวัดโกรกกราก ได้นำเงินจากการจำหน่ายวัตถุมงคล  สมเด็จหลวงพ่อปู่  รุ่นสำฤทธิ์ผล  ๑  ซึ่งจัดสร้างเป็นรุ่นแรกของเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน
                     และในปี  พ.ศ.  ๒๕๕๐  ทางเจ้าอาวาสได้ออกวัตถุมงคล  สมเด็จหลวงพ่อปู่ และ  หลวงปู่กรับ  รุ่น  สัมฤทธิ์ผล  ๒   ทรงกรม  ขนาด  ๕  เซนติเมตร  และ  ๓.๒  เซนติเมตร  เนื้อทองคำ   เนื้อเงิน  เนื้อทองแดง  เนื้อผง  โดยทำพิธีมหาพุทธาภิเษก  เมื่อวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  สำหรับรายได้จากการให้บูชาพระ  และ  การจัดงานประจำปีในครั้งนี้ท่านเจ้าอาวาสจะได้นำไป  สมทบทุนก่อสร้างฌาปณสถานแห่งใหม่แทนของเดิมที่ชำรุดทรุดโทรมมากโดยใช้งบประมาณ  ๑๒  ล้านบาท ขณะนี้ได้ก่อสร้างไปประมาณ  ๗๐  เปอร์เซ็น พร้อมทั้งปรับปรุงพื้นลานวัดโกรกกรากให้ดีขึ้นเพื่อประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนที่มาจัดงานพิธีในวัด


วัดโกรกกราก  ตั้งอยู่เลขที่  188  ถนนธรรมคุณากร  ตำบลโกรกกราก 
อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัด มหานิกาย

0 3441 1400 , 08 9412 4533,087 0318868