คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


มาถึงอีกแล้วงานวัดโกรกกราก ช่วงที่ทำให้ที่บ้านผมนอนไม่หลับกันเลย
อยากให้คณะจัดเบาเสียงหน่อยครับ
คนอยู่ในงานก็หูหนวก
คนอยู่รอบวัดก็นอนไม่ได้
ทางวัดไม่ควรอนุญาตให้เปิดเสียงดังครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ
โดย พงศ์ IP: xxx [ 2017-01-11 ]

คำตอบจาก Webmaster
คำเตือนเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


วัดโกรกกราก  ตั้งอยู่เลขที่  188  ถนนธรรมคุณากร  ตำบลโกรกกราก 
อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัด มหานิกาย

0 3441 1400 , 08 9412 4533,087 0318868