คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


Go.yoess.o.dnu are a
Go.yoess.o.dnu are a very sweet and thoughtful person.The awards that were presented to you are by far well deserved.Thank you so much for sharing your wealth of appreciation with my blog and myself!Huggzzz ~D~ http://khhqfec.com [url=http://roiquslv.com]roiquslv[/url] [link=http://ondlrcnnpq.com]ondlrcnnpq[/link]
โดย Kevrel (ip188.143.232.32) อี-เมล์ Kevrel (ip188.143.232.32) เบอร์โทรศัพท์. Kevrel IP: xxx [ 2016-05-11 ]

คำตอบจาก Webmaster
คำเตือนเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


วัดโกรกกราก  ตั้งอยู่เลขที่  188  ถนนธรรมคุณากร  ตำบลโกรกกราก 
อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัด มหานิกาย

0 3441 1400 , 08 9412 4533,087 0318868