คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


Reminds me of those
Reminds me of those millions of &qu&e;enginetrsoquot; educated in China and India we heard about a few years ago. In the US, an engineer has a four year Bachelor of Science degree. China and India counted air conditioning techs, auto mechanics, computer repair techs, etc. as engineeers.Vivek Wadhwa is on YouTube somewhere talking about this in great detail.
โดย Marsue (ip188.143.234.155) อี-เมล์ Marsue (ip188.143.234.155) เบอร์โทรศัพท์. Marsue IP: xxx [ 2016-05-10 ]

คำตอบจาก Webmaster
คำเตือนเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


วัดโกรกกราก  ตั้งอยู่เลขที่  188  ถนนธรรมคุณากร  ตำบลโกรกกราก 
อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัด มหานิกาย

0 3441 1400 , 08 9412 4533,087 0318868