คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


The intro is actual
The intro is actual footage of air bubbles in a liquid.A pipette is used to inject the bubbles, the footage is used as an ovyarle.You could fake it in c4d, but would struggle to get that natural movement and surface tension.
โดย Jaclyn (ip188.143.232.27) อี-เมล์ Jaclyn (ip188.143.232.27) เบอร์โทรศัพท์. Jaclyn IP: xxx [ 2016-05-08 ]

คำตอบจาก Webmaster
คำเตือนเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


วัดโกรกกราก  ตั้งอยู่เลขที่  188  ถนนธรรมคุณากร  ตำบลโกรกกราก 
อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัด มหานิกาย

0 3441 1400 , 08 9412 4533,087 0318868