คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


มารยาทในการจัดงานตอนกลางคืน
รบกวนผู้เกี่ยวข้องดูแลเรื่องการใช้เสียงดังในช่วงกลางคืนด้วยค่ะ เป็นการรบกวนชาวบ้านในเวลานอนมากเลยค่ะ

แล้วก็โทรติดต่อไปทางวัดไม่ได้เลย ต้องการจะแจ้งเรื่องให้ลดเสียงลงหน่อย
โดย คนสมุทรสาคร IP: xxx [ 2015-01-05 ]

คำตอบจาก Webmaster
คำเตือนเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


วัดโกรกกราก  ตั้งอยู่เลขที่  188  ถนนธรรมคุณากร  ตำบลโกรกกราก 
อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัด มหานิกาย

0 3441 1400 , 08 9412 4533,087 0318868