คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


งานวัดเสียงดังมาก นี่เที่ยงคืนครึ่งแล้วนะ
หลัง 5 ทุ่มช่วยติดต่อให้ผู้จัดงานลดเสียงลงหน่อย รบกวนชาวบ้านมากเลยค่ะ
โดย คนสมุทรสาคร IP: xxx [ 2015-01-05 ]

คำตอบจาก Webmaster
คำเตือนเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


วัดโกรกกราก  ตั้งอยู่เลขที่  188  ถนนธรรมคุณากร  ตำบลโกรกกราก 
อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัด มหานิกาย

0 3441 1400 , 08 9412 4533,087 0318868