คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


สอบถามการเดินทางค่ะ
ไม่ทราบว่า เส้นทางที่ไปวัด มีรถตู้ หรือรถโดยสารผ่านมั้ยค่ะ ใครทราบ รบกวนช่วยแนะนำด้วยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ
โดย nudee (ip202.28.9.56) อี-เมล์ nudee (ip202.28.9.56) เบอร์โทรศัพท์. nudee IP: xxx [ 2014-01-17 ]

คำตอบจาก Webmaster
คำเตือนเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


วัดโกรกกราก  ตั้งอยู่เลขที่  188  ถนนธรรมคุณากร  ตำบลโกรกกราก 
อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัด มหานิกาย

0 3441 1400 , 08 9412 4533,087 0318868