คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดวิสุทธิวราวาส ต.พันท้าย สมุทรสาคร
ซึ่งกำหนดจะฝังลูกนิมิตในปี๒๕๕๘ นี้  ขอเรียยนเชิญชาวพุทธผู้ใจบุญใจกุศลร่วมเป็นเจ้าภาพได้ทุกเวลา ติดต่อได้ที่ท่านเจ้าอาวาส  พระครูสาครภัทรธรรม
โดย เด็กวัดตึก (ip125.27.232.101) อี-เมล์ เด็กวัดตึก (ip125.27.232.101) เบอร์โทรศัพท์. เด็กวัดตึก IP: xxx [ 2013-05-30 ]

คำตอบจาก Webmaster
คำเตือนเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


วัดโกรกกราก  ตั้งอยู่เลขที่  188  ถนนธรรมคุณากร  ตำบลโกรกกราก 
อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัด มหานิกาย

0 3441 1400 , 08 9412 4533,087 0318868