คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


ผลการประกวดหนูน้อยงานประจำปี2554

ประกวดหนูน้อยปี2554 มีปัญหากันปันี้จะมีอีกหรือเปล่าค่ะ  ผู้ดูแลช่วยตรวจสอบให้ดีด้วยได้ข่าวมาว่าจะเอาเด็กตัวได้กันสิใส...

โดย krgofep (ip61.91.155.81) อี-เมล์ krgofep (ip61.91.155.81) เบอร์โทรศัพท์. krgofep IP: xxx [ 2011-12-05 ]

คำตอบจาก Webmaster
คำเตือนเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


วัดโกรกกราก  ตั้งอยู่เลขที่  188  ถนนธรรมคุณากร  ตำบลโกรกกราก 
อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัด มหานิกาย

0 3441 1400 , 08 9412 4533,087 0318868