คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโฆษณาหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์แม่กลองนิวส์ "สื่อยุคใหม่ ร่วมใจสร้างสรรค์ กว้างไกลทั่วทิศ" หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภูมิภาค รายเดือน แหล่งข้อมูล ข่าวสาร การท่องเที่ยวตามวัดอารามต่างๆและสถานที่ท่องเที่ยวทั่วไป ยินดีบริการรับประมวลภาพข่าวพระพุทธศาสนา งานบูชาครู งานประจำปี หรือธุรกิจห้างร้าน เจ้าของกิจการทั่วไปด้วยอัตราโฆษณาราคาพิเศษ

เต็มหน้า(4สี) 18,000 ครึ่งหน้า(4สี) 10,000 บาท

เต็มหน้า(ขาว/ดำ) 14,000 ครึ่งหน้า(ขาว/ดำ) 7,500 บาท

1/4(4สี) 5,000 (ขาว/ดำ) 3,500 บาท

1/8(4สี) 3,500 (ขาว/ดำ) 2,000 บาท

พิเศษ(ขาว/ดำ) 500 บาท

พิเศษ(ตามราคาตกลง)..............บาท

สอบถามรายละเอียดอัตราโฆษณาเพิ่มเติมโทร.083-6939133 หรือทางอีเมล์ maeklongnews@hotmail.com ทางกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แม่กลองนิวส์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนจากท่านเป็นอย่างยิ่งขอขอบพระคุณ
โดย ชัยวัฒน์ คุณแสง (ip113.53.128.230) อี-เมล์ ชัยวัฒน์ คุณแสง (ip113.53.128.230) เบอร์โทรศัพท์. ชัยวัฒน์ คุณแสง IP: xxx [ 2011-08-05 ]

คำตอบจาก Webmaster
คำเตือนเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


วัดโกรกกราก  ตั้งอยู่เลขที่  188  ถนนธรรมคุณากร  ตำบลโกรกกราก 
อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัด มหานิกาย

0 3441 1400 , 08 9412 4533,087 0318868