คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโษณาหนังสือพิมพ์
นมัสการท่านเจ้าอาวาส กระผมเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แม่กลองนิวส์ หนังสือพิมพ์ภูมิภาค ฉบับรายเดือน สำนักงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามขอความมอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาสช่วยสนับสนุนโฆษณา หากทางวัดมีต้องการให้ทางกองบรรณาธิการประมวลภาพข่าวพระพุทธศาสนา หรือวัตถุมงคลของทางวัด เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
ติดต่อสอบถามอัตราโฆษณาและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 083-6939133
โดย ชัยวัฒน์ คุณแสง อี-เมล์ ชัยวัฒน์ คุณแสง เบอร์โทรศัพท์. ชัยวัฒน์ คุณแสง IP: xxx [ 2011-04-19 ]

คำตอบจาก Webmaster
คำเตือนเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


วัดโกรกกราก  ตั้งอยู่เลขที่  188  ถนนธรรมคุณากร  ตำบลโกรกกราก 
อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัด มหานิกาย

0 3441 1400 , 08 9412 4533,087 0318868