คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


มีข่าวสารใหม่บ้างใหม่
 มีข่าวสารใหม่ๆ บ้างไหม ที่ทางวัดมีงานอะไรบ้างที่จัดขึ้นจะได้ไปทำบุญบ้าง
โดย ลูกศิษย์ อี-เมล์ ลูกศิษย์ เบอร์โทรศัพท์. ลูกศิษย์ IP: xxx [ 2010-10-16 ]

คำตอบจาก Webmaster
คำเตือนเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


วัดโกรกกราก  ตั้งอยู่เลขที่  188  ถนนธรรมคุณากร  ตำบลโกรกกราก 
อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัด มหานิกาย

0 3441 1400 , 08 9412 4533,087 0318868