คำกล่าวนำสมุดเยี่ยมชม
คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


เครื่องนับเหรียญ เครื่องนับแบงก์ มือสอง
ทางวัดสนใจเครื่องนับเหรียญบ้างใหมค่ะ สนใจติดต่อ 0804144606
โดย ศศิภัทร อี-เมล์ ศศิภัทร เบอร์โทรศัพท์. ศศิภัทร IP: xxx [ 2010-03-04 ]

คำตอบจาก Webmaster
คำเตือนเกี่ยวกับการใช้สมุดเยี่ยมชม


วัดโกรกกราก  ตั้งอยู่เลขที่  188  ถนนธรรมคุณากร  ตำบลโกรกกราก 
อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัด มหานิกาย

0 3441 1400 , 08 9412 4533,087 0318868