ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 

........................................................................................................................................................................................

ประวัติ วัดโกรกกราก  
 
ตั้งอยู่เลขที่  188  ถนนธรรมคุณากร  ตำบลโกรกกราก  อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัด มหานิกายเป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบ 200 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีน ตามตำนานแต่โบราณไม่ปรากฏว่าสร้างมาแต่ครั้งใดแต่เริ่มมีปรากฏชื่อวัดครั้งแรกในพงษวดารสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่าเรอพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จอดเทียบท่าวัดโกรกกรากเมือครั้งสเด็จเปิดที่ทำการสุขาภิบาลท่าฉลอม และสิ่งสำคัญพระประธานในโบสถ์นอกจากจะมีพุทธลักษณะ งดงามแล้ว
ยังแปลกไปจากพระพุทธรูปที่พบเห็นทั่วไป คือสวมแว่นดำ ซึ่งมีที่มาน่าสนใจ

เจดีย์ราย
       ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกับพระอุโบสถ มีจำนวน 2 องค์ องค์แรกเป็นเจดีย์มุม พระอุโบสถด้านหน้า ลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนย่อมุมไม้สิบสอง ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมมีกำแพงแก้วขนาดเล็กล้อมรอบ องค์ที่สองเป็นพระปรางค์สำหรับบรรจุอัฐิขนาดเล็ก ก่ออิฐถือปูน

 
         ลักษณะเป็นอาคารไม้ทรงไทย หลังคาเครื่องไม้มุงกระเบื้องสีมีชายคาปีกนกคลุมโดยรอบทั้งสี่ด้าน รองรับโครงหลังคาด้วยเสาไม้กลม ช่อฟ้าใบระกาไม้ประดับกระจก หน้าบันเรียบฝาผนังไม้ด้านหน้าและหลังมีประตูทางเข้าด้านละ 2 ประตู ด้านข้างมีหน้าต่างด้านละ 5 บาน บานประตูหน้าต่างไม้ ภายในพระอุโบสถมีฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นประทับนั่ง แสดงปางมารวิชัย ด้านหลังพระประธานมีตู้ขนาดใหญ่ ด้านในประดิษฐานพระพุทธรูป ปัจจุบันด้านหน้าตู้มีทองปิดทับเต็มหมด ไม่สามารถมองเห็นภายในได้
หลวงพ่อปู่
ส่วนสาเหตุที่ต้องใส่แว่นดำนั้น  เนื่องจากครั้งหนึ่งได้เกิดโรคตาแดงระบาดไปทั่วบ้านโกรกกราก  การแพทย์ยังไม่เจริญ  รักษากันตามมีตามเกิดแต่ก็ไม่หาย  ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาองค์พระศิลาแลงกันมานาน  จึงได้พากันมาบนบานศาลกล่าว  ถ้าตาหายเจ็บหายแดง  จะนำแผ่นทองมาปิดที่ดวงตาขององค์พระศิลาแลง  ผล ปรากฏว่าตาหายแดงกันทั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงได้นำแผ่นทองมาปิดที่ตาขององค์พระศิลาแลงเต็มไปหมด  
   อ่านต่อ >>>                    
หลวงพ่อปู่กรับ
ประวัติพระครูธรรมสาคร (กรับ ญาณวฑฺฒโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดโกรกกราก และเจ้าคณะตำบลมหาชัย เขต ๒ นามเดิม กรับ นามสกุล เจริญสุข เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๖ ตรงกับวันเสาร์ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือน ๒ ปีมะเส็ง จุลศักราช ๑๒๕๕ ในรัชกาลที่ ๕ ที่บ้านบางปิ้ง ตำบลนาดี อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
                         "มีหลวงปู่กรับติดตัว ไม่ว่าจะตกระกำลำบาก"
                          ถูกขังถูกหลอกก็จะรอดปลอดภัยกลับบ้าน  
 
                                                                                                                                 อ่านต่อ >>>

      

เจ้าอาวาสองค์ปัจุบัน


 

 

 

 

รายนามผู้ร่วมถวายสมทบทุนสร้างอุโบสถหลังใหม่ วัดโกรกกราก
ครอบครัวสวัสดี  ครอบครัวเหลืองสมบูรณ์  ครอบครัวโพธิ์อ๊ะ  ครอบครัวมงคลตรีลักษณ์  ครอบครัวกิจพ่อค้า  ครอบครัวสมบัติศิริ
ร่วมบริจาคเป็นเงิน 10,400,000 บาท

 


 

 

 

วัดโกรกกราก  ตั้งอยู่เลขที่  188  ถนนธรรมคุณากร  ตำบลโกรกกราก 
อำเภอเมือง ฯ  จังหวัดสมุทรสาคร  สังกัด มหานิกาย

0 3441 1400 , 08 9412 4533,087 0318868